Tuyển dụng nhanh ngành QA-QC/ Thẩm định/ Giám định

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu  29/04/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hải Phòng
 Thương lượng 30/04/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 15 triệu  06/05/2019
 Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  02/05/2019
 Nghệ An
 8 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu  30/04/2019
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Đồng Nai
 8 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm