Tuyển dụng nhanh ngành Hoạch định - Dự án

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 10 triệu
 05/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An
 8 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Đà Nẵng
 12 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Đồng Nai
 8 triệu - 10 triệu  05/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An
 8 triệu - 12 triệu  31/05/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu  31/05/2019
 Hồ Chí Minh
 >= 30 triệu 30/05/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 20 triệu  31/05/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Cán Bộ Đấu Thầu

 >= 30 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng Lương 12-20 Triệu

 12 triệu - 20 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh

Cán Bộ Kỹ Thuật (trần Vách Thạch Cao)

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Bình Dương, Đồng Nai