Tuyển dụng nhanh ngành Thư ký - Trợ lý

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 14 triệu  30/09/2019
 Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 6 triệu - 12 triệu  20/09/2019
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Bình Dương

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kết Toán Nội Bộ (quận 10)

 7 triệu - 10 triệu
 05/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

 3 triệu - 5 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Phó Tổng

 15 triệu - 30 triệu
 25/09/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hoa

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung

 12 triệu - 15 triệu
 03/12/2019
 Bắc Ninh