Tuyển dụng nhanh ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 9 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 9 triệu - 12 triệu  12/12/2019
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Đà Nẵng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ Sư Cơ Điện

 10 triệu - 15 triệu
 11/01/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Điện Lạnh

 6 triệu - 10 triệu
 25/11/2019
 Hồ Chí Minh

Thợ Phụ Điện Lạnh

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Điện Lương Cơ Bản 10-15 Triệu

 10 triệu - 15 triệu
 25/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Kỹ Sư Thủy Lợi Thu Nhập Trên 15 Triệu

 7 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh