Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 6 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 28/05/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu
 30/05/2019
 Tây Ninh
 8 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Bình Dương

 Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  10/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 7 triệu - 8 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 12 triệu  30/05/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long
 6 triệu - 8 triệu  30/06/2019
 Bắc Ninh
 8 triệu - 12 triệu  30/05/2019
 Bình Dương
 12 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu  25/05/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  31/05/2019
 Bắc Ninh
 5 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm