Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 20 triệu
 25/10/2019
 Đồng Nai
 7 triệu - 8 triệu
 31/10/2019
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 18/11/2019
 Đà Nẵng
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  10/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 9 triệu  05/11/2019
 Hồ Chí Minh
 9 triệu - 15 triệu  11/11/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Bình Dương
 25 triệu - 30 triệu  30/10/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 15 triệu  31/10/2019
 Đồng Nai
 6 triệu - 15 triệu  10/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm