Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Việc làm mới

 8 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 14 triệu  30/09/2019
 Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Trưởng Nhóm Phiên Dịch Tiếng Trung

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hà Nam

Nhân Viên Nghiệp Vụ(sale Assistant/machandiser)

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hoa

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung

 12 triệu - 15 triệu
 03/12/2019
 Bắc Ninh

Software Developer/ Kcn Long Thành

 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai