Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 26/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Vĩnh Phúc

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 10 triệu - 15 triệu  20/11/2019
 Quảng Nam, Quảng Ngãi
 10 triệu - 22 triệu  30/11/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 12 triệu - 20 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Bình
 10 triệu - 25 triệu  30/11/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Phiên Dịch Tiếng Trung

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2019
 Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam

Thư Ký Tổng Hợp (quận 5)

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

 6 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa

Nhân Viên Kinh Doanh Giỏi Tiếng Anh

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Kĩ Sư Xây Dựng Thông Thạo Tiếng Anh

 12 triệu - 15 triệu
 16/11/2019
 Đồng Nai

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh