Tuyển dụng nhanh ngành Xuất - Nhập khẩu

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Thái Nguyên
 20 triệu - 30 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 9 triệu - 10 triệu  21/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  20/11/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 8 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm