Tuyển dụng nhanh ngành Promotion Girl/ Boy (PG-PB)

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu  30/07/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Thuận
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  31/07/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  26/07/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

PG-pb Điện Máy Xanh

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Nam Định, Quảng Ninh

Nhân Viên Phục Vụ Quán Hát Đi Làm Ngay (nữ)

 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội