Tuyển dụng nhanh ngành Công nghiệp

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 15 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 03/10/2019
 Bình Dương
 12 triệu - 19 triệu
 25/07/2019
 Đồng Tháp, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 27/07/2019
 Hồ Chí Minh
 18 triệu - 20 triệu
 31/07/2019
 Bình Dương
 14 triệu - 20 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/07/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 20 triệu  31/07/2019
 Kiên Giang, Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu  30/07/2019
 Hà Nam, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 7 triệu  30/07/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu  20/08/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  10/08/2019
 Bình Dương
 6 triệu - 10 triệu  20/07/2019
 Hưng Yên
 5 triệu - 10 triệu  31/08/2019
 Đà Nẵng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Vận Hành Máy

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Long An