Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Trần Văn Chương

Kinh nghiệm: 7 năm

Tư Vấn Viên Giám Sát

Nguyễn Công Tiến

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Giám Sát Thi Công

Nguyễn Minh Thái

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát Công Trình

Trần Duy Thành

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát Công Trình

Trần Văn Chinh

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Nguyễn Thanh Phong

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giám Sát Thi Công

Đinh Xuân Giang

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Nguyễn Đức Nghĩa

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Hồ Đình Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giám Sát An Toàn

Lê Tùng Lâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Phòng Quản Lý Kỹ Thuật

Trần Văn Thành

Kinh nghiệm: 6 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Đặng Quốc Tuấn

Kinh nghiệm: 1 năm