Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Content Marketing

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Bùi Cẩm Hằng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Seo - Content Marketing

Đoàn Văn Đang

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Marketing

Lê Thúy Huyền

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Phòng/ Phó Phòng Marketing

Lưu Thị Quyên

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Viết/ Dịch Content ( Part-time )

Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Seo Content

Lâm Minh Hải

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Content

Phạm Thị Vân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Content Mảketing, Nhân Viên Nhân Sự

Nguyễn Thị Hồng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Phiên Biên Dịch Indonesie

Đỗ Thị Kim Hạnh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Content Marketing

Nguyễn Thị Lan Anh

Kinh nghiệm: 2 năm